Kariyerim Okulları öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine birçok öğrenme ve kendini geliştirme fırsatı sunmakta ve kendi kültürel değerlerine sahip çıkan bununla birlikte uluslararası bakış açısı kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Okulun açıldığı ilk hafta Kariyerim Okulları Deneme Sınavı (KODS) uygulanarak öğrencilerimizin öğrenme düzeyi kontrol edilir. Ve sınıflar başarı durumlarına göre değerlendirilir.

Sene içinde yapılan sınavlar için veliler önceden bilgilendirilir. Öğrencilerimiz sadece test sorularıyla değerlendirilmez. Yazılı sınav soruları ölçme değerlendirme ilkesine uygun olarak %10'u çok zor (seçici), %10'u çok kolay, %20'si zor , %20'si kolay ve %40'ı ortalama zorluk düzeyindeki sorulardan oluşur.
Yazılı sınav sonuçlarına göre %70 başarı sınırı altında kalan öğrenciler velileri bilgilendirilerek etüt çalışmasına alınır. Etütler bireysel veya grup etüdü olarak planlanır.

5-6-7-8. sınıf öğrencilerimiz, her dersten KTT (Konu Tarama Testi) sınavına girer. Dönem sonlarında her dersten çoktan seçmeli sorularla deneme sınavı yapılarak dönem değerlendirmesi yapılır. 5-6-7. sınıf öğrencilerimiz, her ayın ikinci haftasında temel dersleri kapsayan deneme sınavlarına girer. Deneme sınavı sonuçlarına göre, öğrencilerimizin tam öğrenmeye geçip geçmedikleri yoklanır. Yapılan sıralamaya göre okul derecesi alan öğrencilerimiz başarı sertifikası almaya hak kazanır.

7. sınıf öğrencilerimiz müfredat konularını zümrelerce belirlenen tarihler doğrultusunda Nisan ve Mayıs aylarında bitirir. 8. sınıf konularına ön giriş yaparlar. 7. sınıf öğrencileri 8. sınıfa başlamadan önceki Ağustos ayı içerisinde hızlandırma kurslarına tabi tutulur.True