Eğlenerek öğrenmeyi sağlayan akıl ve zeka oyunları çocukların zihinlerini açan ve yeni şeyler öğrenmelerini sağlayan oyunlardır. Çocukların yeteneklerini geliştiren ve yeni yetenekler kazanmasını sağlayan akıl ve zeka oyunları; hızlı karar verme, bir sonraki adımı düşünme ve olasılık hesaplama mantığını geliştiren oldukça faydalı oyunlardır.
 Kariyerim Okulları Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi kapsamında öğrencilerin karakter gelişimine de olumlu katkıları olan bu oyunları öğrencilerin planlı hareket etme becerilerini geliştiren ve kötü alışkanlıkların önüne geçen eğlenceler olarak onlara aşılayıp, bu bağlamda onlara haftanın 1 saati bu atölyede eğitim vermekteyiz.

AKIL VE ZEKA OYUNLARININ FAYDALARI

– Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır.
– Planlı hareket etme becerisi kazandırır.
– Öngörüyü güçlendirir.
– Yeni yetenekler edinmeyi sağlar.
– Unutkanlığa iyi gelir.
– Konsantrasyonu yükseltir.
– Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir.
– Yeteneklerin sınırını tanımayı sağlar.
– Araştırmacı yeteneğini geliştirir.
– Ezbercilikten uzaklaştırarak araştırmacı bir kişilik kazandırır.
– Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğretir.
– Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlar.
– Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırır.
– Boş vakitlerin hem eğlenme hem de öğrenme ile geçmesini sağlar.


True