Kariyerim okullarından alının mesleki eğitim diplomasının uluslararası boyutta denklik kazanmasını sağlayan bir belgedir. Yeterliliklerin aday ülkeler dâhil AB’de açıkça ve kolayca anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede mezunların ve öğrencilerin istihdamını ve hareketliliğini arttırmak amacıyla Avrupa Parlamentosunun ve Konseyin yeterlilikler için tek bir saydamlık çerçevesi konusundaki 15 Aralık 2004 tarihli 2241/2004/EC sayılı Kararı ile EUROPASS (Avrupa Pasaportu) oluşturulmuştur. Europass sektörler arası olduğu gibi ülkeler arasında da mesleki hareketliliğe yardımcı olmakta ve eğitim ve öğrenimde hareketliliği destekleyerek değer katmaktadır.

Europass sertifikasıyla öğrencilerimizin yetkinlikleri uluslar arası alanda tescillenerek öğrencilerimiz Avrupa birliği ülkelerinde çalışma fırsatı bulabilecektir.Aynı zamanda okulumuzda öğrencilerimize kendi alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı İşyeri Açma Belgesi de verilmektedir. Böylece öğrencilerimiz mezun olduklarında kendi işyerini açabilmektedir.

Kariyerim Teknoloji Lisesi’nde yılsonu başarı puanı yüksek olan öğrenciler Youthpass Sertifikası programı kapsamında yurt dışı stajlarına katılmaktadır. Bu stajlarda öğrencilerimizin elde ettikleri beceri ve yeterlilikler youthpass sertifikası ile taçlandırılarak öğrencilerimiz kariyerleri açısından önemli bir belge kazanmaktadırlar.

Europass Dil Pasaportu Avrupa'da öğrenim ve çalışma için çok önemli olan yabancı dil becerilerinizin seviyelerinin tanımlanmasına imkân verir. Kariyerim Teknoloji Lisesi’nde mesleki dil eğitimi İngilizce olarak tanımlanmıştır. Okulumuzda Mesleki İngilizce eğitimi Avrupa Birliği Standartlarında (Common European Framework-CEF) yapılandırılmıştır. Kariyerim Teknoloji Lisesi’nden mezun olan öğrencilerimize yurt dışı deneyimleriyle birlikte Europass Dil Pasaportu verilmektedir.


True