Öğrencilerin kazanım eksikleri ve etüt ihtiyaçları SİS (Süreç İzleme Sınavı) yanısıra, ünite kazanım testleri ve modüler ödev sistemi ile de hızlı ve doğru biçimde tespit ediliyor. Etüt ihtiyacı öğretmenler tarafından belirlenebildiği gibi, öğrenciler tarafından da belirlenebiliyor. Eksik kazanımlar grup dersleri, küçük grup dersleri, bireysel dersler ve bireye özel ödevlendirme çalışmalarıyla tamamlanıyor ve pekiştiriliyor. 

Alanında uzman öğretmenlerimiz, kazanım eksiği olan öğrenciye sistem üzerinden etüt gönderebiliyor.  Öğrenciye hangi gün hangi dersin etütü verileceği bilgisi bir hafta önceden veliler ile paylaşılıyor.  Tüm sınıflarımız hafta içi, ders programlarındaki “Bire Bir Soru Çözümü” saatlerinde, istedikleri öğretmenden özel etüt alabiliyor.  Her etüt sonrasında öğrencilerimize bir kazanım değerlendirme sınavı yapılıyor. Kazanım eksiği görülen öğrenci için aynı etüt tekrar ediliyor.  Velimiz öğrencimize, hangi gün ve hangi kazanımdan etüt verildiğini, öğrencimizin bu etütteki başarı durumunu  takip edebiliyor. 


True