Her geçen gün yenilenen iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve güçlü bir seviyede iletişim kurabilmek, reel sektörler başta olmak üzere her alanda gereklidir.Bu nedenle öğrencilerimizin kariyer planlamalarında ve iş hayatında başarılı olabilmeleri için,öğrencilerimize Genel ingilizce eğitiminin yanı sıra Mesleki ingilizce eğitimi de yabancı dil yeterlilikleri yüksek olan eğitimcilerimiz tarafından verilmektedir.

Mesleki ingilizce eğitiminde öğrencilerimizin kendi alanları için gerekli olan dil bilgisine odaklanmaktadır.Teorik eğitimin yanı sıra Native Speakerler tarafından speaking dersleriyle öğrencilerimizin anlama,konuşma ve telaffuz becerileri geliştirilmektedir.Mesleki İngilizce eğitimlerimiz bunların dışında Skills Workshoplarla da desteklenmektedir.

Europass Dil Pasaportu Avrupa'da öğrenim ve çalışma için çok önemli olan yabancı dil becerilerinizin seviyelerinin tanımlanmasına imkân verir. Kariyerim Teknoloji Lisesi’nde mesleki dil eğitimi İngilizce olarak tanımlanmıştır. Okulumuzda Mesleki İngilizce eğitimi Avrupa Birliği Standartlarında (Common European Framework-CEF) yapılandırılmıştır. Kariyerim Teknoloji Lisesi’nden mezun olan öğrencilerimize yurt dışı deneyimleriyle birlikte Europass Dil Pasaportu verilmektedir.


True