Türkiye’de özel sektörün teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenerek teknolojinin gerçek dünya ile buluşturulması amacı ile kurulan TTGV okulumuzda güzel bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyada gelişmiş ekosistemlerde kabul ve ilgi gören “kar amacını öncelikli olarak gütmeyen aracı/uygulayıcı kuruluş” modelinin Türkiye’deki tek örneği niteliğini taşımaktadır ve oluşturacağımız kuluçka merkezinde TTGV ve İstanbul Teknik Üniversitesi kuluçka merkezi olan İTÜ-Çekirdek ile ortak inovatif projelerle teknolojiyi üreten nesil oluşturma hedefimizi hayata geçirmiş oluyoruz. 

İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent tarafından 2012 yılında kurulan ve İTÜNOVA TTO’nun da gücünü arkasına alan İTÜ Çekirdek; bugüne dek 1.150 girişime ve 3.450 girişimciye destek olmuştur. Kariyerim Okulları olarak İTÜ gibi inovasyona, teknolojiye değer veren ve gençlerimizi bu uğurda geliştirmeye çalışan çeşitli üniversiteler ve vakıflarla çalışmaya devam edeceğiz.


Tüm Haberler ve Kampanyalar
True