YKS (TYT-AYT) HAZIRLIK
Okulumuzda YKS çalışmaları, branşında uzman öğretmenlerden oluşan YKS komisyonları tarafından yürütülür. 9. sınıftan başlayarak her sınıf düzeyinde konular YKS ile bağlantılı olarak anlatılmakta, YKS konuları 4 yıla bölünerek öğrencimizin YKS hazırlık yükü 4 yıllık sürece yayılmaktadır. Sene başında belirlenen YKS Takvimi çerçevesinde merkezi sınav uygulamaları yapılır.


İkinci Anadil İngilizce

Öğrencilerimizin ülkelerine bağlı, kendi dillerini güzel ve etkili kullanabilen bireyler olmalarının yanı sıra değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmelerine de katkı sağlayacak eğitim ve öğretim etkinliklerimizin içinde dil eğitimi önemli bir yer tutmaktadır. Dil eğitimi programı, akademik dil eğitiminin yanında, öğrencinin günlük yaşamında da kullanabileceği şekilde hazırlanmaktadır.


True