Kariyerim Okulları Ortaokul Eğitim Programı kapsamında gelişim çağındaki öğrencilerin bilişsel, duygusal ve bedensel özellikleri dikkate alınarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitimi, öğretim ve danışmanlık çalışmaları planlanır ve uygulanır.

  • Drama 
  • Ekoloji
  • Yaratıcı Yazarlık
  • Mucit Atölyesi
  • Akıl Oyunları
  • Düşünme Becerileri

True